نتایج مسابقات پرس سینه بدون لوازم اسکو اردیبهشت۱۳۹۰

چهارشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 12:56 ب.ظ

نتایج مسابقات پرس سینه بدون لوازم اسکو اردیبهشت۱۳۹۰

                                                           بسمه تعالی

  دومین دوره مسابقات پرس سینه بدون لوازم باشگاههای کشور از تاریخ25الی 30اردیبهشت1390درشهرستان اسکوآذربایجان شرقی درتمام رده های سنی برگزار گردید در ایندوره از رقابتها410ورزشکار درغالب13تیم در رده نوجوانان و22تیم درجوانان و31تیم در ره بزرگسالان و22تیم در رده پیشکسوتان از 30استان کشور حضور داشتند

عوامل اجرائی

فرشید سلطانی رئیس کمیته پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران

حبیب اله عائل رئیس کمیته برگزاری مسابقات

مانی خسروی رئیس کمیته مربیان پاورلیفتینگ کشور

جمشید بابائی قانع رئیس کمیته فنی پاورلیفتینگ کشور

رحیم عسکری مسئول کمیته داوران پاورلیفتینگ کشور

مرتضی جانقربان مسئول اموراستانها پاورلیفتینگ کشور

رضا جامعی اسکو رئیس کمیته پاورلیفتینگ اسکو

داوران بین الملل

فرشید سلطانی – حبیب اله عائل – مانی خسروی– جمشید بابائی قانع -علی عبداله زاده

رحیم عسکری 

داوران ملی

مرتضی جانقربان – جعفر کریمیان – اکبر وحدانی - داوود ساعد – رضا جامعی اسکو حسن هاشم زاده – مهدی ارباب –– علیرضا منفرد – سید احمد احمدزاده –علی شادپور- علیرضااندک رنج-سید امیر موسوی اجداد-میلاد ذات پرور – منوچهر فکور سیروس دهبان

نتایج انفرادی

53کیلوگرم نوجوانان 1.اسد اسدی بستان آباد5/87کیلو2.میرصابرپاک نژاد  بستان آباد 80 کیلو3.محمدرضااحمدی  همدان75کیلو

جوانان 1.مهدی ارباب  کرمانشاه 5/137کیلو 2.ساجدعلوی المپیک دزفول5/102کیلو3.علی کشاورزی قزوین80کیلو

59کیلوگرم نوجوانان 1.رضااکبرزاده  بستان آباد 5/102کیلو2.حسین سلطانی بستان آباد 100کیلو3.فرهادمیرزائیان بستان آباد90کیلو

 جوانان 1.محمدبادنوروز المپیک دزفول 155کیلو 2.سالار دره قاعدی اسکو 135کیلو 3.امیرمیرزائی کرمان5/132کیلو

 مستر1 1.رسول همتی ذوالفقار حیدرکرمانشاه  105کیلو2.علیرضا شاه مرادی زنجان 75کیلو3.محمد علی شبانی امید الیگودرز 55کیلو

 مستر2 1.حسین خلیل زاده  قائم شهر  5/107کیلو2. رحمان فعال المپیک دزفول 5/77کیلو 3.غلامعلی کاظمی فرد کشاورزکرمانشاه 65کیلو

 مستر3 1.قلی آبراهه  قائمشهر60کیلو 2.طاهر قنبری  گیلان  50کیلو

مستر4  1.حسین سروری  خراسان رضوی 40کیلو 2.حسین خنیک خراسان رضوی 5/27

بزرگسالان 1.یونس محمدی جامعی اسکوئی  5/142کیلو 2.مهدی ارباب  کارون 140کیلو 3.مجیدرسول پور  کردستان 140کیلو

66کیلوگرم نوجوانان 1.داودخضری نیا آ-غربی 135کیلو 2.حمیدرضا صادقی دلیر قزوین5/132کیلو 3.حسین شادفر بستان آباد 5/122کیلو

جوانان 1.محمدحسین رشیدزاده آ-غربی145کیلو 2.سعیدفیوجی قوچانی ولیعصرمشهد145کیلو3.حمیدکرمی کرمانشاه 5/142کیلو

مستر1 1.محمدرضا وجدانی  خراسان رضوی 140کیلو 2.علی کسایی جهاد کرمانشاه  5/117کیلو 3.علی هادیان ماشین سازی اراک 115کیلو

مستر2 1.کریم گرشاسبی البرز  110کیلو  2. مسعود احمدی  قم 5/107کیلو 3.سیدابراهیم مرتضوی  رسالت اسکو  5/72کیلو

مستر3 1.علی حیدر ثاقب انزلی  5/82کیلو 2. جهانشاه حیدریان  پیام تهران 50کیلو

مستر4 1.عبداله دادمهر  کردستان 85کیلو  2. سید محمد مهاجرانی ماشین سازی اراک  70کیلو

بزرگسالان 1.علی اکبرداراب پور جامعی اسکوئی 180کیلو 2.کوشا معتمدی  خوزستان 175کیلو 3. مجید بادنوروز المپیک دزفول 155کیلو

74کیلوگرم نوجوانان 1.آسوآگوشی  آ-غربی 5/147کیلو2.میثم ایران نژاد همدان 145کیلو3.عباس آرامزاد یگانه ایلام 140کیلو

 جوانان 1.رسول صالحی اسکو 5/177کیلو 2.محمدرضا عاشقی تهران175ک 3.مجتبی علی کمالی المپیک دزفول5/162کیلو

مستر1 1.اکبر ذوالقدر  قزوین 180کیلو 2. محمدرضا یوسف گودرزی  امید الیگودرز 125کیلو 3.کریم وفادوست  کارون پارس تبریز 5/107کیلو

مستر2 1.سیدعباس کاظمی گیلان  135کیلو 2.محمود امینی  5/117کیلو 3. بیک نوری طلب اقدام آ- غربی  5/112کیلو

مستر3 1.مسعودبیابانی  کردستان 5/112کیلو 2.فریبرزتابش  البرز 90کیلو 3.حسن آقاحیدر  پیام تهران 75کیلو

مستر4 1.محمدعلی جعفری  خراسان رضوی 80کیلو 2.نبی ساکی نژاد ماشین سازی اراک 65کیلو 3.محمد جواداکرامی عراقی تهران 60کیلو

بزرگسالان 1.رسول صالحی کارون 5/177کیلو 2. داود ساعد  جامعی اسکوئی 175کیلو 3.امیر حسین پژمان کرمان  175کیلو

83کیلوگرم نوجوانان 1.امیدرحمانی بستان آباد 160کیلو 2.مجمدحسین پور اردبیل 5/152کیلو 3.سیدحسین باقری کرمان 110کیلو

جوانان 1.آرش سلیمی مراغه 175کیلو2.حامدخدام  تهران 5/172کیلو3.ناصر کاشی تهران 165کیلو

مستر1 1.داریوش جوزاپی کارون پارس 170کیلو 2. ابوالفضل رحمانی  قزوین  5/152کیلو 3.مسعود کاکاوند قزوین 5/147کیلو

مستر2 1.احد همتی  رسالت اسکو 160کیلو2. جمشید سیف اله زاده تهران 5/137کیلو 3.حسین فرجی  ماشین سازی اراک 110کیلو

مستر3 1.محمد داوری نصب  تهران 5/92کیلو 2. محمدعلیقلی زاده  تهران 90کیلو 3.علی اکبر پیله ور ماشین سازی اراک 80کیلو

مستر4 1. سید عیسی مهاجرانی  ماشین سازی اراک 70کیلو 2. جلیل مسروری کردستان  65کیلو 3.حاج آقا گلچین  ماشین سازی اراک 45کیلو

بزرگسالان 1سامان یاری  کردستان  ۱۹۵کیلو ۲.حامد آقائی  کرمانشاه5/187کیلو 3.مهدی صادقی مراغه  185کیلو

93کیلوگرم نوجوانان 1.حسین رحیمی  زنجان 150کیلو 2.بهمن بهپور لردبیل 140کیلو 3.مهیار شیرمحمدی تهران120کیلو

 جوانان 1.جاسم عبدیان پور اسکو 195کیلو2.حبیب خوش ضمیر اسکو 5/192کیلو 3.رامین پناهی  تهران  190کیلو

مستر1 1.شاهپور محرابیان  ذوالفقار حیدر 185کیلو2.بختیار درخشان  ایلام 5/182کیلو 3. یوسف رازقی  قزوین  165کیلو

مستر2 1.شمس اله داودآبادی  ماشین سازی اراک 140کیلو 2.معین عاملی رسالت اسکو 135کیلو 3.جبارعلی قلی زاده  آ- غربی 5/132کیلو

مستر3 1.عثمان مهران  کردستان  150کیلو 2.کاویان حسین زاده پیام تهران 110کیلو

3.علی اصغربی نیاز  خراسان رضوی 5/97کیلو

بزرگسالان 1.یاسرفیضی ایلام 220کیلو 2.مسعودپورخیری المپیک دزفول 5/212کیلو 3.امین حایری نیروی زمینی ارتش 210کیلو

105کیلوگرم نوجوانان 1.سعیدآزادفلاح قزوین  170کیلو 2.اکبرسلطانی  بستان آباد160کیلو 3.عیسی خالقی آ-شرقی  155کیلو

 جوانان 1.مهدی خدابنده لو تهران 5/192کیلو 2.حمیدرضا سیاری  قزوین  190کیلو3.حسین سارمی اردبیل 5/187کیلو

مستر1 1.میرفخرالدین حمزوی قزوین 5/197کیلو 2.نادرسیف تهران 190کیلو 3.کمال حیدری ذوالفقارحیدرکرمانشاه190کیلو

مستر2 1.علیرضاابراهیم زاده  قم 5/162کیلو 2.تقی آذرلو ماشین سازی اراک 5/122کیلو 3.علی خلج طهرانی  پیام تهران 110کیلو

مستر3 1.مصطفی اقبال کشاورزکرمانشاه 5/147کیلو 2.ناصراسدی کردستان 5/142کیلو 3.قاسم محمدی ماشین سازی اراک 5/117کیلو

مستر4 1.حسینعلی محمدیان آ- غربی 80کیلو 2.عباس روحانی خراسان رضوی 25کیلو

بزرگسالان 1.مسعوداردشیری چهارمحال بختیاری 220کیلو 2.امیر گمار کرمانشاه 5/217کیلو3.بهروز رضائی کرمانشاه 5/217کیلو

120کیلوگرم  نوجوانان1.ابوالفضل عبدالمالکی بستان آباد 185کیلو 2.مهران محمدی  کردستان 5/157کیلو 3.حسین تقی زاده آ-شرقی 150کیلو

جوانان  1.آرش حضرت درگاهی ارومیه  190کیلو 2.امین موسوی تهران  180کیلو 3.حسن چگینی اسکو 5/177کیلو

مستر11.اردشیر فاتحی  ذوالفقار حیدر کرمانشاه 200کیلو 2.سعید هداوند  تهران 5/182کیلو 3.محمدرضافتاحی تهران 180کیلو

مستر2 1.عادل نواعتقاد  ماشین سازی اراک 5/142کیلو 2.خداکرم علی پور چهارمحال بختیاری 5/132کیلو

مستر3 1.علی رزازپور کرمان 5/112کیلو 2.حسین همتی  ماشین سازی اراک 5/112کیلو 3.نوراله فرخی راد زنجان 5/92کیلو

بزرگسالان 1.جوادسعیدپور نیروی زمینی ارتش 230کیلو 2.سعیدمرتضوی کارون 5/227کیلو 3.علی خسروی پویا خاسان رضوی 225کیلو

120+کیلوگرم نوجوانان 1.سعیدکریمی بستان آباد 125کیلو

 جوانان  1.محمدرضا جهانگیر تبریز 5/212کیلو2.اکبر بخشی  تهران 210کیلو 3.فرشاد حیدری  کرمانشاه 5/202کیلو

مستر1 1.محمدتبریزیان خراسان رضوی 5/197کیلو 2.محسن امیری جهاد کرمانشاه 195کیلو 3.کیوان قبادپور ذوالفارحیدرکرمانشاه 5/182کیلو

مستر2 1.رضاکلانتری زنجان  140کیلو 2.عثمان خلیلی کردستان 5/132کیلو 3.علیرضا ارمی  خراسان رضوی 65کیلو

مستر3 1.محمدحسین زارعی پور  خراسان رضوی 60کیلو

مستر4 1.اسفندیار ابراهیم زاده خراسان رضوی 30کیلو

بزرگسالان 1.مصطفی پرورش جامعی اسکوئی 260کیلو 2.امید نجفی  نیروی زمینی ارتش 5/232کیلو 3.علی رضائی تهران 200کیلو

نتایج تیمی وقهرمان قهرمانان

نوجوانان 1.بستان آباد الف 54امتیاز 2.بستان آباد ب 42امتیاز 3.قزوین 42امتیاز

 قهرمان قهرمانان امید رحمانی  بستان آباد با امتیاز107

جوانان 1.تربیت بدنی اسکو الف 50امتیاز 2. تهران 47امتیاز 3.المپیک دزفول 42امتیاز جوانان قهرمان قهرمانان محمد بادنوروز کرمانشاه  با امتیاز 133

بزگسالان 1.جامعی اسکوئی  آ- شرقی  52امتیاز 2.نیروی زمینی ارتش  42امتیاز 3.کرمانشاه 38امتیازقهرمان قهرمانان علی اکبرداراب پور  جامعی اسکو با 148امتیاز

مستر1 1. ذوالفقار حیدرکرمانشاه 52امتیاز2.قزوین 49امتیاز 3.کارون پارس 31امتیاز

قهرمان قهرمانان اکبر ذوالقدر قزوین با 129امتیاز

مستر2 1.ماشین سازی اراک 48امتیاز 2.رسالت اسکو 43امتیاز 3.خراسان رضوی 34امتیاز قهرمان قهرمانان احدهمتی  رسالت اسکو با 108امتیاز

مستر3 1.کردستان 40امتیاز 2.پیام تهران 38امتیاز 3.ماشین سازی اراک37امتیاز

قهرمان قهرمانان عثمان مهران  کردستان با 97امتیاز

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo